Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 16.10.2019 r., godz. 06:48

Opłaty za studia - cudzoziemcy


Wysokość rocznych opłat za odbywanie studiów oraz innych form kształcenia, rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, przez cudzoziemców na Politechnice Opolskiej:

  1. na stacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim - 4 600 PLN;
  2. na stacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku angielskim – 3 000 EUR;
  3. na studiach niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckich - w wysokości opłat jakie obowiązują obywateli polskich.