Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 20.10.2019 r., godz. 02:47

Kierunki studiów po polsku


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 Administracja Wydział Ekonomii i Zarządzania
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne)
Architektura Wydział Budownictwa i Architektury
I-go stopnia (stacjonarne)
Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Budownictwo Wydział Budownictwa i Architektury
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Ekonomia Wydział Ekonomii i Zarządzania
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (stacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Elektronika Przemysłowa Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
I-go stopnia (stacjonarne)
Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Energetyka i inżynieria Środowiska Wydział Mechaniczny
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne)
Fizjoterapia Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
II-go stopnia (stacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne), jednolite magisterskie (stacjonarne), jednolite magisterskie (niestacjonarne)
Informatyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Inżynieria Bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne)
Inżynieria Biomedyczna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
I-go stopnia (stacjonarne)
Inżynieria Środowiska Wydział Mechaniczny
II-go stopnia (niestacjonarne)
Logistyka Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Lotnictwo i kosmonautyka Wydział Mechaniczny
I-go stopnia (stacjonarne)
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Mechatronika Wydział Mechaniczny
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne)
Przemysłowe Technologie Informatyczne Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
I-go stopnia (stacjonarne)
Systemy Biotechniczne Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
I-go stopnia (stacjonarne)
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne)
Technologie Energetyki Odnawialnej (EO-SI) Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
I-go stopnia (stacjonarne)
Turystyka i Rekreacja Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (stacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Wychowanie Fizyczne Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (stacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Wzornictwo przemysłowe Wydział Mechaniczny
I-go stopnia (stacjonarne)
Zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (stacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
I-go stopnia (stacjonarne), I-go stopnia (niestacjonarne), II-go stopnia (niestacjonarne)