Wiadomości Uczelniane

gazeta uczelniana
Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Opolu


Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą pokój ducha, radość i ciepło w gronie rodzinnym, a Nowy Rok niechaj będzie czasem zrealizowanych planów, tak w życiu naukowym, jak i osobistym oraz nadzieją na lepsze dni.

Światecznie życzą Rektor
oraz Redakcja WU.


Zawartość numeru 47
grudzień 1995


Senat

Sport

Wywiad z... dr Józefem Wojnarem, dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji

Z życia Uczelni

Wiadomości z Wydziałów

30-lecie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Konferencje, seminaria, sympozja, spotkania

Na łamach czasopism akademickich

Studia i studenci

Xaverianum od środka

Tadeusz Stożek 9 V 1923 - 8 XI 1995

Notatki przewodniczącego Rady Głównej

Dyrektor Administracyjny informuje


Wiadomości Uczelniane redaguje pani mgr Krystyna Duda duda@po.opole.pl


Uwagi prosimy kierować do:
Pawła Gołuszko lub Andrzeja Gab