Wiadomości Uczelniane

gazeta uczelniana
Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Opolu


Zawartość numeru 46
grudzień 1995


Senat

Wywiad z... panią Anną Makles-Król, studentką III roku inżynierii środowiska

Wiadomości z Wydziałów

Z życia Uczelni

Konferencje, seminaria, sympozja, spotkania

Naukowe poszukiwania ogniodpornych konstrukcji drapaczy chmur

Studia i studenci

Notatki przewodniczącego Rady Głównej

Dyrektor Administracyjny informuje


Wiadomości Uczelniane redaguje pani mgr Krystyna Duda duda@po.opole.pl


Uwagi prosimy kierować do:
Pawła Gołuszko lub Andrzeja Gab