Politechnika Opolska - strona główna

Contact


Foreigners Service Office

  • Anna Mikulicz, MA;  (English), tel : +48 77 4498498 , cell phone: + 48 693 213 647,

 email address; a.mikulicz@po.opole.pl

  • Małgorzata Nowicka-Zając, MA (English), tel: +48 77 449 8529, email address: m.nowicka@po.opole.pl
  • Yana Polska, MA;  (Russian, Ukrainian), tel: +48 77 449 8515,  Tel.  + 48 721 661 664, email address: y.polska@po.opole.pl
  • Olga Niedova MA, (Russian, Ukrainian), tel: +48 77 449 8495, email: o.niedova@po.opole.pl 

Technical help

Paweł Konewski, Eng.: irk-pomoc@po.opole.pl