Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
tel. +48 77 449 8000, WWW: http://www.dwm.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

  • Aleksandra Domerecka - samodzielny referent ds. administracyjnych
  • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - starszy specjalista - koordynator ds. promocji i rekrutacji
  • Yuliia Ukolova - sam. referent ds. promocji zagr.
  • mgr inż. Elżbieta Cieślak - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
  • mgr Marta Dębowska - specjalista ds. administracji (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+)
  • mgr Monika Huńka - specjalista ds. administracyjnych
  • mgr Yana Polska - starszy specjalista - koordynator ds. promocji i rekrutacji