Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Agata Jastrzębska - Samodzielny referent ds. finansowych
 • Magdalena Kruk-Kuchcińska
 • Piotr Nowacki - specjalista ds. administrowania obiektami sportowymi
 • mgr inż. Paweł Sujak - samodzielny referent ds. naukowo-technicznych

Dziekan
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. Zbigniew Borysiuk

Sekretariat
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Anna Śleziona - specjalista ds administracyjnych
Prodziekan ds. nauki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. Cezary Kuśnierz

Stanowisko ds. nauki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr inż. Krzysztof Kręcisz - st. spec. naukowo-tech. -kier. laboratorium
Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Dawid Bączkowicz

Stanowisko ds. dydaktyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Dagmara Tokarska-Suchy - starszy specjalista ds. dydaktyki
 • Maria Jolanta Pyrasz - specjalista ds. praktyk
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Dariusz Nawarecki

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • Ewa Schneider - starszy referent administr. ds. ekonom. (sekcja ekonomiczna)
 • mgr Waldemar Firlus - mgr (sekcja ds. sportu akademickiego i promocji)
Instytut Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • mgr inż. Anna Prorok - specjalista ds. administracyjnych

Katedra Nauk Biologicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Biochemii i Fizjologii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • prof. dr hab. inż. Marcin Czerwiński - profesor (kierownik katedry)
 • dr Tomasz Dybek - adiunkt
 • dr Edyta Majorczyk - adiunkt
 • mgr Jacek Kaczmarski - wykładowca

Katedra Podstaw Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Roland Pampuch - wykładowca
 • dr hab. n. med. Jerzy Sacha - profesor uczelni
 • dr Dawid Bączkowicz - adiunkt
 • dr hab. Mariusz Migała - profesor uczelni
 • dr Karina Słonka - adiunkt
 • dr Izabela Spielvogel - adiunkt
 • dr Alicja Wołyńska-Ślężyńska - adiunkt
 • dr Małgorzata Proszkowiec - adiunkt

Katedra Fizjoterapii Klinicznej
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • dr hab. Jan Szczegielniak - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • prof. dr hab. Jarosław Opavsky - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Krystyna Rożek-Piechura - profesor uczelni
 • dr Katarzyna Bogacz - adiunkt
 • dr Marcin Krajczy - adiunkt
 • dr Jacek Łuniewski - adiunkt
 • dr Piotr Paluch - adiunkt
 • dr Iwona Kulik-Parobczy - adiunkt
 • dr Henryk Racheniuk - adiunkt
 • mgr Witold Pawełczyk - asystent
 • dr Sebastian Rutkowski - adiunkt
 • dr Anna Rutkowska - adiunkt
 • dr Aleksandra Skomudek - asystent
 • mgr Wojciech Stefaniak - wykładowca
Instytut Wychowania Fizycznego
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • Alicja Bunio - starszy referent administracyjny
 • Jolanta Kukułka - samodzielny referent administracyjny

Katedra Sportu
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Bożena Baniak - wykładowca
 • prof. dr hab. Janusz Iskra - profesor (kierownik katedry)
 • dr Ryszard Marcinów - adiunkt
 • dr Dariusz Nawarecki - adiunkt
 • dr Katarzyna Sojka-Krawiec - adiunkt
 • dr inż. Magdalena Tataruch - adiunkt
 • dr hab. Rafał Tataruch - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • mgr Tomasz Zajączkowski - instruktor

Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • dr hab. Cezary Kuśnierz - profesor uczelni
 • dr Paweł F. Nowak - adiunkt
 • dr KRZYSZTOF ZIEMBA - adiunkt

Katedra Biomechaniki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • prof. dr hab. inż. Michał Kuczyński - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • dr Dorota Borzucka - adiunkt
 • dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska - adiunkt
 • dr Marcin Wieloch - wykładowca
 • mgr Zbigniew Rektor - wykładowca

Katedra Antropomotoryki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • dr hab. Zbigniew Borysiuk - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • dr Katarzyna Piechota - adiunkt
 • doktor Mariusz Konieczny - adiunkt
 • dr Paweł Pakosz - adiunkt
 • Dr Anna Lukanova-Jakubowska - adiunkt
 • dr Monika Błaszczyszyn - adiunkt
Instytut Turystyki i Rekreacji
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • mgr Anna Kosmala - specjalista ds. administracyjnych

Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • dr hab. Aleksander Stuła - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • dr Dorota Burzycka-Wilk - adiunkt
 • dr Bożena Królikowska - adiunkt
 • dr Kazimierz Łukawiecki - adiunkt
 • dr Wojciech Bień - wykładowca
 • dr hab. Henryk Machoń - profesor uczelni

Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • dr hab. Roman Nowacki - profesor uczelni (kierownik Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia)
 • dr Grzegorz Rak - adiunkt
 • dr Przemysław Konrad Domaszewski - adiunkt

Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • dr hab. Wiesław Drobek - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • dr hab. Daniel Puciato - profesor uczelni
 • mgr Barbara Woś - adiunkt
 • dr Maja Zagórna-Goplańska - asystent
 • mgr Katarzyna Michalak - asystent
 • dr Daria Hołodnik - adiunkt
Katedra Nauk Humanistycznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. Krzysztof Kowalik - profesor uczelni
 • dr Tomasz Bohdan - adiunkt
 • dr Franciszek, Paweł Jonderko - adiunkt
 • dr Justyna Charaśna-Blachucik - adiunkt