Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


Wyszukiwarka oraz alfabetyczny spis jednostek (i pracowników) Politechniki Opolskiej z uwzględnieniem zależności wynikających ze struktury organizacyjnej uczelni.

Wpisz nazwę jednostki (min. 3 litery):

A

Akademia CISCO
Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Akademickie Biuro Karier
Prorektor ds. Nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek 7, p. 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 81 70
e-mail: abk@po.opole.pl
WWW: http://www.abk.po.opole.pl


Archiwum
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Audytor Wewnętrzny
Rektor
Prószkowska 76 (budynek 5), 45-758 Opole

B

Biblioteka Główna
Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel.: 77 449 86 95
e-mail: bg@po.opole.pl
WWW: http://www.bg.po.opole.pl


Biblioteka Wydziału Budownictwa
Biblioteka Główna Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Biblioteka Główna Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Biblioteka Wydziału Mechanicznego
Biblioteka Główna Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Biblioteka Główna Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Biuro ds. Własności Intelektualnej
Rektor
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Biuro Obsługi Badań Naukowych
Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole

Biuro Obsługi Cudzoziemca
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Biuro Obsługi Programów Unijnych
Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wydziału
Dziekan Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Biuro Organizacyjno-Prawne
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Biuro Projektów Europejskich
Prorektor ds. Nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole

Biuro Prorektorów
Prorektor ds. Nauki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Biuro Radców Prawnych
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Biuro Rektora
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8220


Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Biuro Współpracy i Rozwoju
Prorektor ds. Nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8168
e-mail: dwir@po.opole.pl
WWW: http://www.dwir.po.opole.pl


C

Centrum Inwestycji i Remontów
Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Opolskiej
Sekcja Promocji i Kultury Biuro Rektora Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

Centrum Obsługi Studenta
Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
e-mail: cos@po.opole.pl
WWW: http://www.cos.po.opole.pl


Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich
Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Centrum Transferu Technologii
Prorektor ds. Nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek 7, p. 8), 45-271 Opole
tel.: 77 449 81 66, tel.: 449 81 67
WWW: http://www.bwitt.po.opole.pl


Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
tel.: 77 474 82 94


D

Dom Asystenta
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. L. Waryńskiego 9, 45-047 Opole
tel.: 77 449 8000


Dom Studenta „Pryzma” (DS III)
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dom Studenta „Sokrates” (DS IV)
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Małopolska 22, 45-301 Opole
tel.: 77 457 65 40


Dom Studenta „Zygzak (DS II)
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 10, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dom Studenta „Zaścianek” (DS I)
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 6, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Dział Gospodarczo-Techniczny
Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dział Kadr
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Dział Kształcenia
Prorektor ds. Dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000
e-mail: dzk@po.opole.pl


Dział Współpracy Międzynarodowej
Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000
WWW: http://www.dwm.po.opole.pl


Dział Wydawnictw
Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 84 77
e-mail: oficyna@po.opole.pl
WWW: http://www.wydawnictwo.po.opole.pl


Dziekan
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Dziekan
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Dziekan
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Dziekan
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Dziekan
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Dziekan
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Dziekan
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

I

Inspektor Ochrony Danych
Rektor
ul. Mikołajczyka 5, 45-271

Instytut Turystyki i Rekreacji
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Instytut Wychowania Fizycznego
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Instytut Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8057, fax: 77 449 9937


Instytut Fizjoterapii
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Instytut Informatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Instytut Systemów Napędowych i Robotyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

K

Kancelaria Ogólna - Sekcja
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8000
e-mail: kanclerz@po.opole.pl


Katedra Biochemii i Fizjologii
Instytut Fizjoterapii Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Fizjoterapii Klinicznej
Instytut Fizjoterapii Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Nauk Biologicznych
Instytut Fizjoterapii Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Podstaw Fizjoterapii
Instytut Fizjoterapii Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji
Instytut Turystyki i Rekreacji Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Antropomotoryki
Instytut Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Architektury i Urbanistyki
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Biomechaniki
Instytut Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Dróg i Mostów
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Elektroenergetyki
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

Katedra Elektroniki i Metrologii
Instytut Automatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej
Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Fizyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Katedra Fizyki Materiałów
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki
Instytut Turystyki i Rekreacji Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Geotechniki i Geodezji
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Katedra Inteligentnych Systemów Automatyki
Instytut Automatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Inżynierii Biomedycznej
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

Katedra Inżynierii Biosystemów
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: kimb@po.opole.pl
WWW: http://www.kimb.po.opole.pl


Katedra Inżynierii Materiałowej
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Procesowej
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Wiedzy
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole

Katedra Komputerowych Systemów Sterowania
Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Logistyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel.: 77 4498843, tel.: 77 4498841


Katedra Maszyn Elektrycznych
Instytut Systemów Napędowych i Robotyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Mechaniki Budowli
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego
Instytut Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej
Instytut Systemów Napędowych i Robotyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

Katedra Nauk Humanistycznych
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Odnawialnych Źródeł Energii
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Pojazdów
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Polityki Regionalnej
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
Instytut Systemów Napędowych i Robotyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

Katedra Sportu
Instytut Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Systemów Informatycznych
Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Systemów Równoległych i Sztucznej Inteligencji
Instytut Informatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Systemów Sterowania i Automatyki Przemysłowej
Instytut Automatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Techniki Wysokich Napięć i Materiałoznawstwa
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia
Instytut Turystyki i Rekreacji Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Zarządzania Energetyką
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, Opole

Katedra Zarządzania Projektami
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole

M

Magazyn Ogólny
Dział Gospodarczo-Techniczny Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich - pracownia
Sekcja Promocji i Kultury Biuro Rektora Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8640
e-mail: muzeum@po.opole.pl


O

Osiedle Akademickie
Kanclerz
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole

P

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Prodziekan ds dydaktyki
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opol

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel.: 77 449 8665


Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Prodziekan ds. nauki
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Prodziekan ds. nauki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Prodziekan ds. nauki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. nauki
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. nauki
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. nauki
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
e-mail: prorbir@po.opole.pl


Prorektor ds. Dydaktyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8221
e-mail: prordyd@po.opole.pl


Prorektor ds. Nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8000
e-mail: prornauk@po.opole.pl


Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8000
e-mail: prorsii@po.opole.pl


R

Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8220
e-mail: rektor@po.opole.pl


S

Sekcja Aparatury
Z-ca Kanclerza ds. logistyki i zakupów Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Budżetu
Z-ca Kanclerza (Kwestor) Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja ds. BHP i P.POŻ.
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), Opole 45 – 758

Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji
Z-ca Kanclerza (Kwestor) Kanclerz
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 5), 45- 758 Opole

Sekcja ds. utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja ds. wsparcia i zarządzania systemami informatycznymi
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Finansowa
Z-ca Kanclerza (Kwestor) Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Gospodarczo-Techniczna
Dział Gospodarczo-Techniczny Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Inżynieryjno - Techniczna
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

Sekcja Księgowości
Z-ca Kanclerza (Kwestor) Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Likwidatury
Z-ca Kanclerza (Kwestor) Kanclerz
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 7), 45- 758 Opole

Sekcja Oceny Jakości Studiów
Dział Kształcenia Prorektor ds. Dydaktyki
Sekcja Oceny Jakosci Studiow

Sekcja Poligrafii
Dział Wydawnictw Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 3, 45-271 Opole

Sekcja Pomocy Materialnej i Spraw Studenckich
Dział Kształcenia Prorektor ds. Dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Promocji i Kultury
Biuro Rektora Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
e-mail: promocja@po.opole.pl
WWW: http://www.promocja.po.opole.pl


Sekcja Płac
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Rozliczania Obciążen Dydaktycznych Nauczycieli Akademickich
Dział Kształcenia Prorektor ds. Dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Spraw Osobowych Nauczycieli Akademickich
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Spraw Osobowych Nienauczycieli
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Spraw Socjalnych
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Wydawnictw pn. Oficyna Wydawnicza
Dział Wydawnictw Prorektor ds. Badań i Rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Zamówień Publicznych
Z-ca Kanclerza ds. logistyki i zakupów Kanclerz
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
tel.: 77 499 8560


Sekretariat
Dziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5, pok. 205), 45-758 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. dydaktyki
Prodziekan ds. dydaktyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. dydaktyki
Prodziekan ds. dydaktyki Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. dydaktyki
Prodziekan ds. dydaktyki Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. dydaktyki
Prodziekan ds. dydaktyki Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Stanowisko ds. dydaktyki
Prodziekan ds. dydaktyki Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Stanowisko ds. dydaktyki
Prodziekan ds. dydaktyki Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Stanowisko ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

Stanowisko ds. nauki
Prodziekan ds. nauki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 4, pok. 102), 45-758 Opole

Stanowisko ds. nauki
Prodziekan ds. nauki Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. nauki
Prodziekan ds. nauki Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. Nauki
Prodziekan ds. nauki Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Stanowisko ds. nauki
Prodziekan ds. nauki Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Stanowisko ds. Zatrudnienia i Wynagradzania
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Stanowisko ds.ekonomicznych
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Stołówka
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Studium Języków Obcych
Prorektor ds. Dydaktyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 6), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8146
e-mail: sjo@po.opole.pl


U

Uczelniany Ośrodek Informatyczny
Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8080
e-mail: uoi@po.edu.pl
WWW: http://www.uoi.po.opole.pl


W

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Z

Z-ca Kanclerza (Kwestor)
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
e-mail: kwestor@po.opole.pl


Z-ca Kanclerza ds. logistyki i zakupów
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

Z-ca Kwestora
Z-ca Kanclerza (Kwestor) Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole