Politechnika Opolska - strona główna

Jako student Politechniki Opolskiej masz prawo do uzyskania pomocy materialnej i nie tylko.
Na uczelni działa Centrum Pomocy Psychologicznej oferujące bezpłatne, w pełni dyskretne wsparcie. Wystarczy zarejestrować się wysyłając e-mail, by uzyskać fachową pomoc.
N a politechnice działa także Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które na bieżąco reaguje na zgłaszane potrzeby i sugestie – do tej pory zakupiono pętle induktofoniczne, skanery biblioteczne, wózki ruchowe, czy Face Controller – komputer sterowany mimiką.
Studenci mogą liczyć także na wsparcie finansowe - w ramach systemu stypendialnego, jakim Politechnika Opolska obejmuje swoich studentów, kandydaci przyjęci na I rok studiów mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (w bieżącym roku akademickim kwota stypendium nie może być większa niż 1450 zł, ale też nie mniejsza niż 800 zł; w szczególnych przypadkach kwota może być zwiększona o 250 zł);
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności 400-600 zł);
  • zapomogę (1500 zł);
  • stypendium rektora (studenci I roku studiów II stopnia oraz studenci przyjęci na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są: laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie), które w bieżącym roku akademickim wynosi w granicach 400 – 800 zł.

Strefa kandydata: Dlaczego Politechnika Opolska?
Strefa kandydata: Kierunki
Strefa kandydata: Studia i kariera
Strefa kandydata: Życie studenckie
Strefa kandydata: Rekrutacja krok po kroku
Strefa kandydata: Domy studenta
Strefa kandydata: Erasmus - studiuj za granicą
Strefa kandydata: Absolwenci o nas
Strefa kandydata: Angielski, hiszpański, a może chiński?
Strefa kandydata: Poznaj Opole
Strefa kandydata: PO w obiektywie
Strefa kandydata: Akademicki Związek Sportowy