Politechnika Opolska - strona główna
Ilustracja pokazująca krok po kroku jak wygląda rejestracja na studia

Krok 1

Zarejestruj się w internetowym systemie rejestracji kandydatów IRK poprzez stronę irk.po.edu.pl.

Krok 2

Zaloguj się do systemu rejestracyjnego IRK i wybierz kierunek studiów.

Krok 3

Wprowadź oceny (stara matura) lub punkty procentowe (nowa matura) uzyskane z egzaminu dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia ocenę z dyplomu oraz dane niezbędne w procesie rekrutacyjnym.

Krok 4

Wnieś opłatę rekrutacyjną na swój indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK.

Krok 5

Wgraj skany wymaganych dokumentów do formularza zgłoszeniowego w systemie IRK.

Krok 6

Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego, okaż dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia, nazwiska i nr. PESEL oraz złóż dokumenty rekrutacyjne.

Krok 7

Czekaj na komunikat „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany” w terminie podanym w Terminarzu rekrutacji. Swój status możesz również sprawdzić w punkcie rekrutacyjnym.

Krok 8

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty na studia.

Na życzenie kandydata Komisja Rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.


Strefa kandydata: Dlaczego Politechnika Opolska?
Strefa kandydata: Kierunki
Strefa kandydata: Studia i kariera
Strefa kandydata: Życie studenckie
Strefa kandydata: Pomoc dla studenta
Strefa kandydata: Domy studenta
Strefa kandydata: Erasmus - studiuj za granicą
Strefa kandydata: Absolwenci o nas
Strefa kandydata: Angielski, hiszpański, a może chiński?
Strefa kandydata: Poznaj Opole
Strefa kandydata: PO w obiektywie
Strefa kandydata: Akademicki Związek Sportowy