Politechnika Opolska - strona główna

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)Rekrutacja 2019/2020

Kandydaci na studia prowadzone
w języku polskim
(dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców)

oraz obywatele polscy na studia prowadzone
w języku angielskim


REJESTRACJAKandydaci cudzoziemcy na studia prowadzone
w języku angielskimREJESTRACJA

ADMISSIONS 2019/2020

Candidates for studies conducted in Polish (applies to Polish citizens and non-nationals)

and Polish citizens who want to enroll for studies conducted in English


REGISTRATION

Non-nationals who want to enroll for studies conducted in English

Please note: tuition fee 1500 euro/semester , recruitment fee 25 euro


REGISTRATION

НАБОР 2019/2020

Кандидаты на обучение на польском языке (касается граждан Польши и иностранцев, а также граждан Польши - кандидатов на обучение на английском языке)


РЕГИСТРАЦИЯ


Кандидаты на обучение на английском языкеРЕГИСТРАЦИЯ

НАБОР 2019/2020

Кандидати на навчання польською мовою (стосується громадян Польщі та іноземців, а також громадян Польщі - кандидатів на навчання англійською мовою)


РЕЄСТРАЦІЯ


Кандидати на навчання англійською мовоюРЕЄСТРАЦІЯ