Politechnika Opolska - strona główna

Jak zostać studentem


Zapoznaj się z terminarzem rekrutacji, w którym znajdziesz terminy wykonania poniższych kroków:

Krok 1

Zarejestruj się w internetowym systemie rejestracji kandydatów IRK poprzez stronę irk.po.edu.pl

Krok 2

Zaloguj się do systemu rejestracyjnego IRK i wybierz kierunek studiów

Krok 3

Wprowadź oceny (stara matura) lub punkty procentowe (nowa matura) uzyskane z egzaminu dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia ocenę z dyplomu oraz dane niezbędne w procesie rekrutacyjnym

Krok 4

Wnieś opłatę rekrutacyjną na swój indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK

Krok 5

Wgraj skany wymaganych dokumentów do formularza zgłoszeniowego w systemie IRK

Krok 6

Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego, okaż dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia, nazwiska i nr. PESEL oraz złóż dokumenty rekrutacyjne

Krok 7

Czekaj na komunikat „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany” w terminie podanym w Terminarzu rekrutacji. Swój status możesz również sprawdzić w punkcie rekrutacyjnym.

Krok 8

Po zakończeniu etapu kwalifikacji, Komisja Rekrutacyjna w systemie rejestracji elektronicznej IRK nada status „przyjęty” na koncie kandydata. Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów

Na życzenie kandydata Komisja Rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.