Politechnika Opolska - strona główna

Opłaty za studia


WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI NA STUDIA WYNOSI

Dla Kandydatów na kierunek ARCHITEKTURA

150 zł

Dla Kandydatów na pozostałe kierunki

85 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

STUDIA I STOPNIA

(opłata semestralna)

STUDIA II STOPNIA

(opłata semestralna)

Administracja

1600 zł

-

Automatyka i robotyka

1900 zł

1900 zł

Budownictwo

1600 zł

1700 zł

Ekonomia

1600 zł

1700 zł

Elektrotechnika

1900 zł

1900 zł

Energetyka i inżynieria środowiska

1800 zł

-

Fizjoterapia

-

2450 zł

Informatyka

1950 zł

2100 zł

Inżynieria bezpieczeństwa

1950 zł

-

Inżynieria środowiska

-

2000 zł

Logistyka

1950 zł

2300 zł

Mechanika i budowa maszyn

1800 zł

2000 zł

Mechatronika

1800 zł

-

Technologia żywności i żywienia człowieka

2100 zł

-

Turystyka i rekreacja

1800 zł

1800 zł

Wychowanie fizyczne

1800 zł

1800 zł

Zarządzanie

1600 zł

1700 zł

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1950 zł

2400 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA I i II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – DLA OBYWATELI POLSKICH

Wysokość opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku angielskim rozpoczynających się w roku 2020/2021 wnoszonych przez obywateli polskich

Informatyka (studia I stopnia)

2554 zł za semestr

Inżynieria środowiska (studia I i II stopnia)

Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)

 

OPŁATY ZA STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE – DLA CUDZOZIEMCÓW

Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim

4600 zł za rok

Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku angielskim

3000 EURO za rok

Opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim pobierane są w wysokości obowiązujących obywateli polskich

 

STUDIA I STOPNIA

(opłata semestralna)

STUDIA II STOPNIA

(opłata semestralna)

Administracja

1600 zł

-

Automatyka i robotyka

1900 zł

1900 zł

Budownictwo

1600 zł

1700 zł

Ekonomia

1600 zł

1700 zł

Elektrotechnika

1900 zł

1900 zł

Energetyka i inżynieria środowiska

1800 zł

-

Fizjoterapia

-

2450 zł

Informatyka

1950 zł

2100 zł

Inżynieria bezpieczeństwa

1950 zł

-

Inżynieria środowiska

-

2000 zł

Logistyka

1950 zł

2300 zł

Mechanika i budowa maszyn

1800 zł

2000 zł

Mechatronika

1800 zł

-

Technologia żywności i żywienia człowieka

2100 zł

-

Turystyka i rekreacja

1800 zł

1800 zł

Wychowanie fizyczne

1800 zł

1800 zł

Zarządzanie

1600 zł

1700 zł

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1950 zł

2400 zł


Do pobrania: