Politechnika Opolska - strona główna

PO uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych


Politechnika Opolska jest najlepszą uczelnią w regionie. Studiują w niej studenci z różnego typu niepełnosprawnościami: słuchowym, wzrokowym, ruchowym i innymi.

Ze względu na ich obecność Politechnika Opolska realizuje wiele działań mających na celu wyrównanie różnic w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym:

dla osób słabosłyszących i głuchych:

  • instalacja pętli induktofotonicznych na każdym wydziale,

dla osób słabowidzących lub niewidomych:

  • stanowisko multimedialne w Bibliotece Głównej,
  • skanery ze specjalistycznym oprogramowaniem w bibliotekach na poszczególnych wydziałach,
  • udźwiękowienie stron internetowych Politechniki Opolskiej,
dla osób z niepełnosprawnością ruchu:
  • instalacja wind oraz WC dostosowanych do potrzeb na prawie wszystkich wydziałach uczelni.

Wypożyczalnia Specjalistycznego sprzętu:

  • 5 skanerów Plustek OptuBook 3800 z oprogramowaniem EasyConverter i ABBy Fine Reader,
  • 4 systemy FM Roger MyLink oraz 1 mikrofon Roger Inspiro PHONAK,
  • 2 urządzenia lektorskie Image Reader z komputerem Lenovo 100SIBY,
  • 10 mówiących kalkulatorów kieszonkowych Altix.

Politechnika Opolska oferuje studentom z niepełnosprawnościami wiele ulg i uprawnień:

Prorektor ds. dydaktyki

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami. Każdego roku akademickiego prorektor ds. dydaktyki ustala wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami. Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności podanego w orzeczeniu o niepełnosprawności. Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane wyłącznie na wniosek studenta.

Biblioteki

Obsługa poza kolejnością, możliwość wypożyczenia 15 książek na okres 6 miesięcy, upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w użytkownika imieniu.

Akademickie Biuro Karier

Pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy, możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatach w zakresie nabywania kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej, uczestnictwo w Targach Pracy.

Erasmus

Możliwość wyjazdu na studia bądź staż za granicę, dodatkowe wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów.

Centrum Pomocy Psychologicznej

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień.