Politechnika Opolska - strona główna
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
Dlaczego Politechnika Opolska? - baner

Aktualności


Komunikat dla kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne II stopnia

Szanowni Państwo,

Prosimy o przesyłanie dokumentów wymaganych przy odwołaniu w formie elektronicznej na adres mailowy Działu Kształcenia:  dzk@po.edu.pl

Dokumenty, które należy przesłać to:

1. dyplom ukończenia studiów I stopnia, 

2. suplement do dyplomu,

3. odwołanie (dostępne tutaj),

4. decyzję o nieprzyjęciu na studia (którą otrzymają Państwo pocztą),

5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

6. podanie na studia pobrane z systemu IRK.

dr inż.Joanna Kolańska-Płuska

pełnomocnik rektora ds.rekrutacji

 

 

 

Środa, 25.03.2020 15:21


UWAGA Kandydaci na studia drugiego stopnia,

Uprzejmie informuję, że kandydaci przyjmowani będą na studia na podstawie dokumentów złożonych w formie elektronicznej. W związku z tym bardzo proszę wszystkich kandydatów zarejentrowanych w systemie IRK, niezależnie od statusu kwalifikacji o przesyłanie plików z podaniem na studia, dyplomem oraz oświadczeniem o wyborze innego kierunku do dnia 19 marca 2020.

20 marca 2020 rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia zostanie zakończona. Osoby, które prześlą dokumenty lub złożyły dokumenty w punkcie rekrutacyjnym w lutym,  i kierunek zostanie uruchomiony będą miały w systemie IRK status zmieniony na "przyjęty".  

Informuję również, że zostanie wyznaczony nowy termin dostarczania oryginałów wymaganych dokumentów.

dr inż. Joanna Kolańska-Płuska

pełnomocnik rektora ds.rekrutacji

Środa, 18.03.2020 9:32


Jak dodać skany podań, oświadczeń oraz dyplomów do systemu IRK

W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać „Moje konto”, następnie „Formularze osobowe”, a potem „Wykształcenie”. (więcej)

Poniedziałek, 16.03.2020 11:28


KOMUNIKAT dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia

W związku z zagrożeniem epidemicznym i trwającym w naszej uczelni procesem rekrutacyjnym  na studia stacjonarne II stopnia  wszyscy kandydaci proszeni są o niezwłoczne wykonanie zalecanych czynności:

1. Kandydaci na kierunki AUTOMATYKA i ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, INFORMATYKA, zarejestrowani w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (IRK), którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej proszeni są o niezwłoczne przesłanie poprzez system IRK skanu wydrukowanego i podpisanego przez kandydata podania na studia, dyplomu ukończenia studiów I stopnia kwalifikującego do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenia). 

2. Kandydaci na pozostałe kierunki zarejestrowani w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (IRK), którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej proszeni są o niezwłoczne przesłanie poprzez system IRK skanu wydrukowanego i podpisanego przez kandydata podania na studia, dyplomu ukończenia studiów I stopnia kwalifikującego do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenia), oświadczenia o zmianie kierunku, w przypadku nieuruchomienia wybranego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów.

3. Kandydaci zarejestrowani w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (IRK), którzy nie dokonali wpłaty opłaty rekrutacyjnej proszeni są o niezwłoczne uregulowanie płatności i dokonanie czynności wskazanych w punktach 1 lub 2.

4. Kandydaci niezarejestrowani w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (IRK), proszeni są o niezwłoczną rejestrację, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej  oraz  dokonanie czynności wskazanych w punktach 1 lub 2.

5. Kandydaci, którzy z powodu zawieszenia obron pracy dyplomowych nie mogę dokończyć procesu rekrutacyjnego proszeni są o niezwłoczną rejestrację w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (IRK), dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz dokonanie czynności wskazanych w punktach 1 lub 2 (za wyjątkiem przesłania dyplomu w systemie podać nr dyplomu 0000).

Piątek, 13.03.2020 18:21


Punkt rekrutacyjny