Politechnika Opolska - strona główna

Architektura – informacje dodatkowe


Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
na kierunku architektura Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2021/2022

Kandydaci zobowiązani są do złożenia portfolio z pracami rysunkowymi do dnia 18.09.2021.

Portfolio w wersji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem programu IRK.

Portfolio powinno zawierać 10 własnoręcznie wykonanych prac z zakresu rysunku odręcznego:

  • 5 rysunków z natury ( w tym: 3 rysunki martwej natury; 2 rysunki postaci)
  • 5 rysunków z wyobraźni ( w tym: 2 rysunki kompozycji brył geometrycznych; 3 rysunki kompozycji o charakterze architektonicznym)

Technika: ołówek, rysunek walorowy, ze światłocieniem, format 50x70 cm.

Wymogi formalne wersji elektronicznej portfolia:

Wersja elektroniczna portfolia powinna być przygotowana według następujących wytycznych:

Format plików:

  • .jpg, .jpeg
  • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
  • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Z przyczyn technicznych prosimy o nadsyłanie prac w portfolio w rozdzielczości 300-600 DPI.

UWAGA: Portfolio w wersji elektronicznej powinno być umieszczone na jednym z serwisów umożliwiających przechowywanie plików i udostępnianie ich innym za pomocą linków internetowych (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google). Uwaga: Nie należy używać w tym wypadku usług, które ograniczają czas aktywność linku, np. WeTransfer. Link do portfolio należy wkleić do dokumentu tekstowego i dodać go za pośrednictwem systemu IRK: Moje konto/Formularze osobowe/Wykształcenie/Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów: dodać dokument "Plik z wklejonym linkiem do portfolio umieszczonego w internecie (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google)".

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

Umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości, uzdolnień kreacyjnych, wyobraźni przestrzennej i umiejętności porządkowania układów płaskich i przestrzennych.

Regulamin punktacji egzaminu dodatkowego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura:

Kandydaci mogą otrzymać 0 - 30 pkt za każdą pracę przedstawioną w portfolio.

Pozytywnym wynikiem egzaminu dodatkowego jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 100 punktów.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
na kierunku architektura Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2021/2022

Kandydat zobowiązany jest do złożenia CV oraz portfolio (dokumentacja projektowa zawierająca materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na kierunku architektura) do dnia 18.09.2021..

Portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć projektowych kandydata (w tym projekty wyróżnione i nagrodzone w konkursach). W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Każdą stronę portfolio, należy zapisać w formacie .jpeg lub w pliku .pdf

Z przyczyn technicznych prosimy o nadsyłanie prac w portfolio w rozdzielczości 300-600 DPI.

UWAGA: Portfolio w wersji elektronicznej powinno być umieszczone na jednym z serwisów umożliwiających przechowywanie plików i udostępnianie ich innym za pomocą linków internetowych (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google). Uwaga: Nie należy używać w tym wypadku usług, które ograniczają czas aktywność linku, np. WeTransfer. Link do portfolio należy wkleić do dokumentu tekstowego i dodać go za pośrednictwem systemu IRK: Moje konto/Formularze osobowe/Wykształcenie/Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów: dodać dokument "Plik z wklejonym linkiem do portfolio umieszczonego w Internecie (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google)".

Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny przysłanych portfolio przyznając maksymalnie 5 punktów. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia II stopnia, kierunek architektura jest uzyskanie wyniku co najmniej 2 punktów.