Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


W ramach zakupów ze środków unijnych na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji od kilku miesięcy jest dostępna technologia szybkiego prototypowania oraz druku przestrzennego.


Rapid Prototyping (RP) jest techniką szybkiego wytwarzania fizycznych modeli (produktów) lub ich części składowych oraz prototypów funkcjonalnych, technicznych, wizualnych z pominięciem tradycyjnych technologii mechanicznych (odlewniczych, ubytkowych i elektroerozyjnych). Technologia RP znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, medycyna, przemysł elektrotechniczny itp. Materiałem używanym do druku jest żywica akrylowa fotoutwardzalna.

Zakup drukarki 3D: Objet 30 firmy Objet Geometries był możliwy w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013.

Kierownikiem projektu jest: dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO

 

Pełnomocnik ds. projektu: dr inż. Krzysztof Żak