Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


Prof. dr hab.inż. Kazimierz Zakrzewski z Politechniki Łódzkiej - wybitny uczony w dziedzinie maszyn elektrycznych i transformatorów otrzymał dziś tytuł Doctora Honoris Causa Politechniki Opolskiej. Wcześniej  godnością tą uczelnia uhonorowała prof. Jerzego Buzka i prof. Tadeusza Kaczorka.


Tytuł przyznano na uroczystym posiedzeniu Senatu PO, z zachowaniem obowiązujących procedur (które przedstawił Prorektor ds Nauki PO - Prof. Janusz Pospolita), na wniosek Prof. Mariana Łukaniszyna - dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Uroczystość zgromadziła liczne grono naukowców i przyjaciół Prof. Zakrzewskiego z wielu polskich ośrodków naukowych. Gości przybyłych na uroczystość powitał Prof. Krzysztof Malik - Prorektor ds Współpracy i Rozwoju PO.

Rektor Politechniki Opolskiej - Prof. Marek Tukiendorf - w okolicznościowym wystąpieniu zwrócił uwagę iż: "Nadanie tytułu DHC stanowi symboliczny dowód akademickości uczelni oraz jej misji w kreowaniu wzorców, wskazywaniu cnót i osób godnych naśladowania. [...] Wybór osoby, która zostaje uhonorowana niesie informacje o samej uczelni, o wartościach, którym hołduje społeczność, o cechach, na których jako uczelnia chcemy się wzorować, na których wzorować się mogą nasi studenci".

Laudację wygłosił Prof. Marian Łukaniszyn, Dziekan WEAiI, przedstawiając szczegółowo życiorys i naukowe dokonania Prof. Kazimierza Zakrzewskiego.Dodał też: "Wprawdzie większość sukcesów naukowych i dydaktycznych Profesora jest nierozerwalnie związana z jego pracą w Politechnice Łódzkiej, ale w dorobku jest dużo osiągnięć, wynikających ze współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą." Politechnika Opolska wysoko ceni sobie tę współpracę, a Prof. M.Łukaniszyn i Prof. B.Tomczuk są uczniami Prof. Zakrzewskiego, na którego wsparcie w działalności naukowo-dydaktycznej zawsze mogą liczyć.

Recenzentami przewodu doktorskiego byli: Prof. Andrzej Demenko z Politechniki Poznańskiej i Prof. Tadeusz Glinka z Politechniki Śląskiej. Pod stosownymi uchwałami podpisały się senaty obu uczelni. Choć wśród zebranych byli głównie specjaliści z branży - Profesor Kazimierz Zakrzewski, w bardzo przystępny sposób, wygłosił na zakończenie uroczystości wykład pt. "Od hipotezy naukowej do współczesnych transformatorów wielkich mocy".

Z gratulacjami do doktora honorowego PO pośpieszyli: Prof. Sławomir Wiak, Prorektor  Politechniki Łódzkiej - rodzimej uczelni Profesora, Prof. Marian Kaźmierkowski - przewodniczący 4 Wydziału Polskiej Akademii Nauk i Prof. Krzysztof Kluszczyński - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. A później - w hallu "Łącznika" ustawiła się do Profesora Zakrzewskiego długa kolejka gości, przybyłych do Opola specjalnie dla Profesora. Wiele życzeń napłynęło też na ręce Rektora PO, których fragmenty przedstawił Prorektor K. Malik. Z uznaniem przyjęła wiadomość o uhonorowaniu Profesora Zakrzewskiego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbara Kudrycka, pisząc m.in.:"Mój szczery podziw konsekwencja i zaangażowanie Pana Profesora w prace na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego, wyrażające się m.in. w zaangażowaniu w kierowanie Instytutem Maszyn Elektrycznych i Transformatorów PŁ". W podobnym tonie utrzymane były wszystkie listy, które napłynęły z Poznania, Zielonej Góry, Katowic, Rzeszowa, Łodzi, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Białegostoku. Także z zagranicy.

Zebrani obejrzeli film o Prof. K. Zakrzewskim, nakręcony na zlecenie Politechniki Opolskiej, według scenariusza Wojciecha Najdy. Uroczystość uświetnił występ chóru uczelnianego pod dyrekcją Joanny Dudy-Kot oraz zespołu kameralnego Orkiestry Politechniki Opolskiej, pod batutą Przemysława Ślusarczyka.

Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Prof. dr hab.inż. Kazimierza Zakrzewskiego, Rektora Politechniki Opolskiej - Prof. dr hab.inż. Marka Tukiendorfa i Prof. dr hab.inż. Mariana Łukaniszyna, Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

 

 

Teresa Zielińska

Rzecznik prasowy PO