Politechnika Opolska - strona główna

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych


Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne.

Logo KRPUT, strona główna KRPUT