Politechnika Opolska - strona główna

Doktorzy Honorowi


prof. zw. dr hab. inż. Janusz Mroczka

Zdjęcie Janusza Mroczki

LAUDACJA

Promtor, prof. Krzysztof Latawiec

Jest dla mnie wielkim wyróżnieniem pełnić funkcję promotora oraz dostąpić zaszczytu wygłoszenia laudacji. Powinnością laudatora w przewodzie doktoratu honoris causa jest przedstawienie sylwetki kandydata, jego życia i dorobku, a w szczególności rozwinięcie sentencji uchwały senatu uczelni uzasadniającej przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia. Występując w tej roli, znajduję się w złożonej sytuacji – z pozoru łatwej, a jednocześnie trudnej. Łatwej, bo prof. zw. dr hab. inż. Janusz Mroczka, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jest wybitną osobowością świata nauki. Trudnej, bo prezentacja wszystkich osiągnięć i zaszczytów Profesora Janusza Mroczki zatrzymałaby nas tutaj do wieczora. Dlatego niniejsza laudacja odnosi się do pewnego wyboru rozlicznych zasług Pana Profesora, zarówno dla nauki krajowej i światowej, jak też w szczególności dla naszego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Czytaj więcej...