KRPUT-logo

Politechnika w gremiach

29-30 listopada 1993 r. Konferencja Rektorów Uczelni Technicznych w Kielcach. Rektor Piotr Wach proponuje rektorom pozostałych wyższych szkół inżynierskich połączenie działań w kierunku przekształcenia uczelni w politechniki m.in. poprzez przygotowanie jednobrzmiących wniosków.

[…]