Rzeźby na uczelni

Rzeźby na uczelni

Pierwsze w historii politechniki, rzeźbiarskie dzieło stanęło w uczelnianym holu w 1978 r. w związku z nadaniem Wyższej Szkole Inżynierskiej imienia gen. Aleksandra Zawadzkiego.

Czytaj dalej