Pierwsza siedziba uczelni

Pierwsza siedziba uczelni

W 1961 r. uczelnia (wówczas działająca jeszcze pod szyldem Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej) otrzymała od miasta budynek przy ul. Luboszyckiej 7, użytkowany dotąd przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która udzieliła gościny studentom Punktu.

W nowym obiekcie organizuje się 10 laboratoriów, gabinet geodezyjny oraz kreślarnię, które szybko wypełniają się wyposażeniem przekazanym przez lokalne zakłady: Hutę ,,Małapanew”, Cukrownię Wróblin, czy Zakłady Silników Elektrycznych w Brzegu.

Ciąg dalszy…