Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
email: cos@po.opole.pl WWW: http://www.cos.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr inż. Dorota Załężna - dyrektor Centrum Obsługi Studenta
 • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - z-ca dyrektora Centrum Obsługi Studenta

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Natalia Adamczyk - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Dorota Kaszyca - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Lech - kierownik Działu Dokumentacji Przebiegu Studiów
 • mgr Barbara Ludwińska - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr inż. Barbara Mikolas - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Ramona Ponitka - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz - starszy specjalista ds. studenckich
 • Beata Serek - specjalista ds. studenckich
 • mgr Anastazja Zeman - specjalista ds. studenckich
 • Elżbieta Ziajka - starszy specjalista ds. studenckich
 • Jerzy Zając
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Anna Fijołek - starszy specjalista ds. studenckich
 • Joanna Skrętkowska - kierownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów
 • Krystyna Zazulak - starszy specjalista ds. studenckich
Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec - starszy specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • mgr Ewa Sikorska - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
 • Iwona Morawska - specjalista ds. studenckich
  ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Biuro Obsługi Cudzoziemca
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Anna Mikulicz - specjalista ds. studenckich
 • mgr Olha Niedova - samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Yana Polska - starszy specjalista - koordynator ds. internacjonalizacji kształcenia