Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI PROCESÓW I PRODUKTÓW
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

 • Regina Lauer - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr Adriana Grzesik - specjalista ds. administracyjnych

Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole
 • dr Izabela Czabak-Górska - adiunkt
 • dr hab. inż. Marcin Lorenc - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys - profesor uczelni
 • dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz - adiunkt
 • dr inż. Regina Mazurek - adiunkt
 • mgr inż. Krzysztof Cegielski - asystent
Katedra Inżynierii Wiedzy
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole
 • mgr inż. Maria Natorska
 • dr hab. Marian Partyka - profesor
 • dr inż. Grzegorz Garbacz - adiunkt
 • dr inż. Alfred Paszek - starszy wykładowca
 • dr inż. Katarzyna Rudnik - adiunkt
 • dr inż. Adam Deptuła - adiunkt
 • mgr. inż. Agnieszka Tiszbierek - asystent
Katedra Zarządzania Energetyką
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik - profesor
 • dr inż. Zbigniew Buryn - adiunkt
 • dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan - adiunkt
 • dr hab. inż. Sławomir Zator - profesor uczelni
Katedra Zarządzania Projektami
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole
 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek - profesor uczelni
 • dr inż. Dominika Biniasz - adiunkt
 • dr inż. Iwona Łapuńka - adiunkt
 • dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej - adiunkt
 • dr inż. Aleksandra Otawa - asystent
Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
 • dr hab. inż. Zbigniew Plutecki - profesor uczelni
 • mgr inż. Krystian Ryszczyk
 • dr Anna Duczkowska - adiunkt
 • dr inż. Marek Wasilewski - adiunkt
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Ozimska 75, Opole
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - profesor
 • dr inż. Izabela Nielsen - adiunkt
 • dr inż. Piotr Wittbrodt - adiunkt
 • dr inż. Kamila Tomczak-Horyń - adiunkt
 • dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak - adiunkt
 • dr inż. Anna Deptuła - adiunkt
 • dr inż. Michaela Rostek - asystent
 • mgr inż. Ryszard Serafin - wykładowca
 • dr Barbara Wasilewska - adiunkt