Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole


Dziekan
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar

Sekretariat
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5, pok. 205), 45-758 Opole

 • mgr Izabela Gola - specjalista ds administracji
Prodziekan ds. nauki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Wojciech Hunek

Stanowisko ds. nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 4, pok. 102), 45-758 Opole

 • mgr Elżbieta Tokarska - starszy specjalista ds. procedur naukowych i współpracy z przemysłem
Prodziekan ds. dydaktyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr inż. Barbara Grochowicz

Stanowisko ds. dydaktyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Małgorzata Zmarlak - starszy specjalista ds. dydaktyki
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Marzena Czerenkiewicz - starszy spec. ds. finansowo-ekonomicznych
Instytut Automatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
 • Janusz Soboń - spec. inżynieryjno - tech.
 • dr hab. inż. Mirosław Szmajda (Dyrektor Instytutu)
 • dr inż. Jacek Korniak (Z-ca Dyrektora Instytutu)
 • mgr inż. Przemysław Korasiak - starszy specjalista ds. technicznych
 • mgr inż. Marek Madej - informatyk
 • mgr Monika Gucwa - specjalista ds. związanych z dydaktyką i organizacją (Sekretariat Instytutu)

Katedra Systemów Sterowania i Automatyki Przemysłowej
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Wojciech Hunek - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Jacek Korniak - adiunkt
 • dr inż. Daria Wotzka - adiunkt
 • dr inż. Janusz Wrzuszczak - starszy wykładowca
 • dr inż. Paweł Majewski - adiunkt

Katedra Inteligentnych Systemów Automatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Krzysztof Bartecki - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż Janusz Mroczka - profesor
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Jan Rojek - profesor
 • dr hab. inż. Mirosław Szmajda - profesor uczelni
 • dr inż. Karol Grandek - starszy wykładowca
 • dr inż. Gerard Bursy - adiunkt

Katedra Elektroniki i Metrologii
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Maria Wrzuszczak - profesor uczelni
 • dr inż. Sławomir Pluta - adiunkt
 • dr inż. Ryszard Kopka - adiunkt
Instytut Systemów Napędowych i Robotyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • dr inż. Krzysztof Górecki - adiunkt
 • mgr Liliana Markiewicz - samodzielny ref. ds. administracyjnych
 • Rudolf Staisz - specjalista inżynieryjno - techniczny

Katedra Maszyn Elektrycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

 • dr inż. Tomasz Garbiec - adiunkt
 • dr inż. Barbara Grochowicz - starszy wykładowca
 • dr hab. inż. Mariusz Jagieła - profesor uczelni
 • dr inż. Marcin Kowol - adiunkt
 • dr inż. Janusz Kołodziej - adiunkt
 • dr inż. Jadwiga Krych - starszy wykładowca
 • Ernest Mendrela
 • dr inż. Piotr Mynarek - adiunkt
 • dr inż. Adrian Młot - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Przytulski - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - profesor (Kierownik Katedry)

Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Ryszard Beniak - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wach - profesor uczelni
 • dr inż. Krzysztof Wróbel - adiunkt

Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

 • profesor dr hab. inż. Bernard Baron - profesor
 • dr inż. Arkadiusz Gardecki - adiunkt
 • dr inż. Rafał Gasz - asystent
 • dr inż. Marcin Kamiński - adiunkt
 • dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk - adiunkt
 • dr inż. Joanna Kolańska-Płuska - adiunkt
 • dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska - profesor uczelni (Kierownik Katedry, Dyrektor Instytutu)
 • dr inż. Piotr Paduch - adiunkt
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
tel. +48 77 449 8057, fax +48 77 449 9937
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • dr inż. Michał Kozioł - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki (Z-ca Dyrektora Instytutu)
 • mgr Marta Lech - starszy specjalista ds. administracyjnych (pracownik administracyjny)
 • mgr Elżbieta Czaja - starszy specjalista ds. administracyjnyc (pracownik administracyjny)
 • Maciej Wiśniewski - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny (pracownik inżynieryjno-techniczny)

Katedra Elektroenergetyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Andrzej Włóczyk - starszy wykładowca
 • dr inż. Barbara Kucharska - starszy wykładowca
 • dr inż. Wiesław Kopterski - adiunkt

Katedra Techniki Wysokich Napięć i Materiałoznawstwa
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Stefan Wolny - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - profesor
 • dr hab. inż. Maciej Zdanowski - profesor uczelni
 • dr inż. Łukasz Nagi - adiunkt
 • dr inż. Marek Szmechta - adiunkt

Katedra Odnawialnych Źródeł Energii
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

 • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar - profesor (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń - profesor uczelni
 • dr inż. Ireneusz Urbaniec - asystent

Katedra Inżynierii Biomedycznej
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły - profesor (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki - profesor uczelni
 • dr inż. Paweł Aksamit - adiunkt
 • Dr inż. Szczepan Paszkiel - adiunkt
 • dr inż. Michał Kunicki - adiunkt
Instytut Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Jan Sadecki (Dyrektor Instytutu)
 • mgr inż. Artur Fonfara - specjalista informatyk
 • mgr inż. Władysław Perzanowski - starszy specjalista informatyk
 • mgr Małgorzata Pyka - specjalista ds. administracyjnych

Katedra Systemów Informatycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • mgr inż. Artur Fonfara - wykładowca
 • dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Mariusz Gola - starszy wykładowca
 • dr inż. Ewelina Piotrowska - adiunkt
 • dr inż. Waldemar Pokuta - adiunkt
 • dr inż. Mariusz Sobol - starszy wykładowca
 • mgr inż. Jakub Wojtanowski - wykładowca

Katedra Systemów Równoległych i Sztucznej Inteligencji
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • dr hab. Stanislav Barton - profesor uczelni
 • dr inż. Anna Bryniarska (Z-ca Dyrektora Instytutu)
 • dr hab. inż. Wiesław Marszałek - profesor uczelni
 • mgr inż. Artur Pala - asystent
 • dr hab. inż. Mariusz Pelc - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Jan Sadecki - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Anna Bryniarska - adiunkt
 • dr inż. Anna Zatwarnicka - adiunkt
 • dr inż. Michał Podpora - adiunkt
 • dr inż. Artur Smolczyk - starszy wykładowca
 • mgr inż. Marek Machaczek - asystent
 • mgr inż. Marcin Majer - asystent

Katedra Komputerowych Systemów Sterowania
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Stanisławski - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Grzegorz Bialic - adiunkt
 • dr inż. Marek Rydel - adiunkt
 • dr inż. Małgorzata Zygarlicka - adiunkt

Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

 • dr inż. Bogdan Ruszczak - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec - profesor (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Michał Tomaszewski - profesor uczelni
 • dr inż. Łukasz Dzierżanowski - adiunkt
 • dr inż. Henryk Majchrzak - adiunkt
 • dr inż. Paweł Michalski - adiunkt
 • dr inż. Wojciech Radziewicz - adiunkt
 • mgr inż. Mirosław Lasar
Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • dr hab. Sergii Kaim - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Koteras - profesor uczelni
 • prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk - profesor (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Andrzej Waindok - profesor uczelni
 • dr inż. Dawid Wajnert - adiunkt
 • mgr inż. Sławomir Wróbel - Samodzielny referent ds. inż-tech
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole