Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole


Dziekan
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty

Sekretariat
tel. +48 77 499 8560
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

 • mgr inż. Agnieszka Klepczyk - specjalista ds. dydaktycznych
  ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • mgr Magdalena Kropelnicka - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Piotr Nowacki - samodzielny informatyk
 • mgr Katarzyna Sąsiadek - specjalista ds. administracji
 • Urszula Śmieja - samodz. referent administr.
 • Joanna Wojdak - samodzielny referent administracyjny
 • Ludwik Bednarz - samodzielny referent techniczny

Biuro Obsługi Programów Unijnych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Prodziekan ds. nauki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr hab. inż. Damian Bęben

Stanowisko ds. Nauki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opol
 • Dorota Buczek - specjalista ds. dydaktycznych
 • dr inż. Henryk Nowak

Stanowisko ds. dydaktyki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr inż. Arkadiusz Mordak

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Architektury i Urbanistyki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr inż. arch. Dawid Cieślik - adiunkt
 • prof. nzw. dr hab.inż. Oksana Fomenko - profesor uczelni
 • dr inż. arch. Marcin Gałkowski - adiunkt
 • Phd. Arch. Associate Professor Luca Trabattoni - profesor uczelni
 • Iwona Wilczek - asystent
 • prof. dr hab. Edward Syty - profesor
 • dr inż. arch. Monika Ewa Adamska - adiunkt
 • dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan - profesor uczelni
 • dr inż. arch. Barbara Pierścionek - adiunkt
 • dr inż. arch. Marcin Spyra - adiunkt
 • dr inż. arch. Magdalena Wańkowicz - adiunkt
 • mgr inż. arch. Anna Szczegielniak - asystent
 • mgr inż. arch. Bożena Banek - wykładowca
 • mgr Monika Piętak-Knosała - specjalista ds. administracji
 • mgr inż. Robert Jerzy Krac - specjalista ds. naukowo-technicznych
Katedra Fizyki Materiałów
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał - profesor
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski - profesor uczelni
 • dr inż. Andrzej Kucharczyk - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Marynowicz - adiunkt
 • dr inż. Kamil Pawlik - adiunkt
 • dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Czabak - adiunkt
 • mgr Ewa Rembek - specjalista ds. administracyjnych
 • dr inż. Karolina Tatara - asystent
 • dr Daniel Frączek - specjalista naukowo-techniczny
Katedra Mechaniki Budowli
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Katedra Geotechniki i Geodezji
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr hab. inż. Wojciech Anigacz - profesor uczelni
 • dr Józef Duda - adiunkt
 • dr hab. inż. Damian Bęben - profesor uczelni
 • dr inż. Paweł Fedczuk - starszy wykładowca
 • dr inż. Janusz Ukleja - adiunkt
 • dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet - starszy wykładowca
 • dr inż. Krzysztof Drożdżol - adiunkt
 • mgr inż. Edyta Komendzińska - specjalista ds. administracyjnch
Katedra Dróg i Mostów
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • mgr inż. Monika Napieraj - asystent
 • dr inż. Przemysław Jakiel - adiunkt
 • dr inż. Wojciech Kozłowski - adiunkt
 • dr inż. Beata Stankiewicz - adiunkt
 • magister inżynier Karolina Drozdowska - asystent
 • mgr Joanna Gaczek - specjalista ds. administracji
 • mgr inż. Marcin Tatara - asystent
 • dr hab. inż. Piotr Górski - profesor uczelni
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
email: kimb@po.opole.pl WWW: http://www.kimb.po.opole.pl
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk - profesor
 • Andrzej Krępa
 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej - profesor uczelni
 • dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas - profesor uczelni
 • dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska - adiunkt
 • dr inż. Arkadiusz Mordak - adiunkt
 • Mgr inż. Krystian Jurowski - asystent
 • dr inż. Alina Kaleta - asystent
 • mgr inż. Jolanta Kowalska - asystent
 • inż. Bronisław Krępa - specjl. ds mat. budowl.
 • mgr Małgorzata Mazurewicz-Szwedowska - specjalista ds. administracyjnych
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr inż. Wiesław Baran - starszy wykładowca
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski - profesor
 • mgr inż. Tomasz Maleska - spec. ds. naukowo - technicznych
 • mgr inż. Piotr Bobra - asystent
 • dr inż. Piotr Bońkowski - adiunkt
 • Jan Bujnak - profesor uczelni
 • dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz - adiunkt
 • dr inż. Józef Marian Gigiel - starszy wykładowca
 • mgr inż. Krzysztof Irek - specjalista ds. naukowo-technicznych
 • dr inż. Bronisław Jędraszak - kierownik laboratorium konstrukcji budow
 • mgr inż. Marek Jurkiewicz - asystent
 • dr inż. Barbara Kaleta - starszy wykładowca
 • dr inż. Seweryn Kokot - adiunkt
 • mgr inż Mariusz Kupina - adiunkt
 • dr inż. Juliusz Kuś - adiunkt
 • Artur Łożyński - samodzielny technik
 • mgr inż. Marek Nalepka - asystent
 • mgr inż. Joanna Nowacka - asystent
 • dr inż. Henryk Nowak - adiunkt
 • dr inż. Dominika Pilarska - adiunkt
 • dr inż. Anna Rawska-Skotniczny - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty - profesor
Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • Daniel Przywara - asystent
 • dr hab.inż. Adam Rak - profesor uczelni
 • dr Volodymyr Boychuk - starszy wykładowca
 • dr inż. Dariusz Fabianowski - adiunkt
 • mgr inż. Andrzej Słodziński - wykładowca
 • mgr inż. Mirosław Łotarewicz - asystent