Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole


Dziekan
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Sekretariat
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr Magdalena Filipek - starszy spec. ds naukowo-badawczych
 • mgr inż. Anita Forc - starszy specjalista ds. dydaktycznych
 • mgr Krzysztof Kozak - starszy specjalista administracyjno-fina
 • mgr Magdalena Tokarska - specjalista ds. administracyjnych
Prodziekan ds. nauki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. nauki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Krystian Czernek

Stanowisko ds. dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Anna Król

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Procesowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Krystian Czernek - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Roman Dyga - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Gabriel Filipczak - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz - profesor uczelni
 • dr inż. Marcin Pietrzak - adiunkt
 • mgr inż. Andrzej Powrosnik - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Marek Prokop - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr inż. Małgorzata Płaczek - adiunkt
 • mgr Adriana Sokulska - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak - profesor
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek - profesor uczelni
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Dr inż. Michał Böhm - adiunkt
 • dr inż. Włodzimierz Będkowski - starszy wykładowca
 • Dr inż. Łukasz Blacha - adiunkt
 • Zbigniew Daciuk - starszy mechanik
 • dr Małgorzata Futkowska - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak - profesor
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk - profesor
 • dr hab. inż. Krzysztof Kluger - profesor uczelni
 • Dr inż. Mateusz Kowalski - adiunkt
 • Adam Kulesa - mechanik
 • mgr inż. Anna Kulesa - starszy specjalista ds. administracyjno-naukowych
 • dr inż. Andrzej Kurek - adiunkt
 • dr inż. Marta Kurek - adiunkt
 • dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz - profesor uczelni
 • dr inż. Zbigniew Marciniak - adiunkt
 • dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Adam Niesłony - profesor uczelni
 • dr inż. Robert Owsiński - adiunkt
 • dr inż. Roland Pawliczek - adiunkt
 • dr hab. inż. Grzegorz Robak - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Rozumek - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - profesor
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Borsuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski - profesor uczelni
 • dr inż. Robert Junga - adiunkt
 • dr inż. Mirosław Kabaciński - adiunkt
 • mgr Joanna Kazienko - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • dr Anna Kuczuk - adiunkt
 • dr inż. Iwona Kłosok-Bazan - adiunkt
 • Anna Matuszek - analityk chemiczny
 • Ryszard Miadziołko - technik mechanik
 • dr inż. Tomasz Olszowski - adiunkt
 • dr inż. Sławomir Pochwała - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita - profesor
 • dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa - profesor uczelni
 • dr inż. Andrzej Spyra - starszy wykładowca
 • Barbara Tomaszewska-Wach - asystent
 • dr inż. Jacek Wydrych - adiunkt
 • mgr inż. Ewelina Łukasiewicz - asystent
Katedra Pojazdów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz - profesor uczelni
 • dr inż. Andrzej Bieniek - adiunkt
 • dr hab. inż. Sebastian Brol - profesor uczelni
 • mgr inż. Jolanta Dembicka - specjl. mechanik
 • dr inż. Mariusz Graba - adiunkt
 • mgr inż. Krystian Hennek - samodzielny mechanik
 • dr inż. Wacław Hepner - adiunkt
 • dr inż. Ireneusz Hetmańczyk - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Lechowicz - adiunkt
 • dr hab. inż. Jarosław Mamala - profesor uczelni
 • dr inż. Krzysztof Prażnowski - adiunkt
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Marian Bartoszuk - profesor uczelni
 • mgr inż. Marta Bogdan-Chudy - asystent
 • mgr inż. Roman Chudy - asystent
 • prof. dr hab. inż. Wit Grzesik - profesor
 • dr hab. Grzegorz Królczyk - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk - profesor uczelni
 • dr inż. Ewa Kwiatkowska - starszy wykładowca
 • mgr inż. Piotr Loschner - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr hab. inż. Piotr Niesłony - profesor uczelni
 • mgr inż. Nela Szczęśniak - specjalista ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. Krzysztof Żak - profesor uczelni
Katedra Inżynierii Środowiska
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Stanisław Anweiler - adiunkt
 • dr inż. Marta Bożym - adiunkt
 • dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic - profesor uczelni
 • mgr inż. Szymon Kołodziej - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr hab. inż. Anna Król - profesor uczelni
 • dr inż. Grzegorz Ligus - adiunkt
 • dr inż. Maciej Masiukiewicz - adiunkt
 • dr hab. inż. Norbert Szmolke - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Tańczuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Wilhelm Jan Tic - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich - profesor
 • mgr Anna Zabawczuk - starszy specjalista ds. administracyjnych
Katedra Inżynierii Materiałowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr Dariusz Andrzejewski - adiunkt
 • Karolina Głowacka
 • dr Maria Hepner - adiunkt
 • dr hab. inż. Joanna Małecka - profesor uczelni
 • dr inż. Anna Pocica - adiunkt
 • dr hab. Mariusz Prażmowski - profesor uczelni
 • Ryszard Raduszewski - samodz. mechanik
 • dr inż. Mariusz Rosiak - starszy wykładowca
 • dr inż. Agnieszka Łagoda - adiunkt