Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I INWESTYCJI
tel. +48 77 449 8000, email: prorsii@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

 • prof. dr hab. Krzysztof Malik

Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
tel. +48 77 474 82 94
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
 • mgr inż. Ewa Jakuczek - dyrektor Centrum Współpracy Polska - Chiny
 • Mengtong Li - lektor
 • Yang Xu - lektor
 • Marta Pawłowska - starszy specjalista ds. międzynarodowych
 • Yingnan Sun - główny specjalista ds współ. międzynar.
Centrum Obsługi Studenta
email: cos@po.opole.pl WWW: http://www.cos.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr inż. Zofia Wieszczeczyńska-Anlauf - dyrektor Centrum Obsługi Studenta
 • mgr inż. Dorota Załężna - z-ca dyrektora Centrum Obsługi Studenta

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr Natalia Adamczyk - specjalista ds. studenckich
 • Dawid Daniel - referent ds. studenckich
 • mgr Dorota Kaszyca - specjalista ds. studenckich
  ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole
 • mgr Katarzyna Lech - specjalista ds. studenckich
 • mgr Barbara Ludwińska - specjalista ds. studenckich
 • Elżbieta Miciak - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Barbara Mikolas - specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz
 • Elżbieta Walko - samodzielny referent ds. studenckich

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr Anna Fijołek - samodzielny referent ds. studenckich
 • Joanna Skrętkowska - specjalista ds. studenckich
 • Krystyna Zazulak - specjalista ds. studenckich

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr inż. Agnieszka Klepczyk - specjalista ds. studenckich
  ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • mgr inż. Magdalena Kowalska - starszy specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 4), 45-758 Opole
 • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, pokój 101
 • mgr Ewa Sikorska - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 77 449 8000, WWW: http://www.dwm.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr Marta Dębowska - specjalista ds. administracji
 • dr Oksana Horobets - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
 • mgr Monika Huńka - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr Piotr Kokorczak - specjalista ds. międzynarodowych
 • Olha Niedova - samodzielny referent ds. rekrutacji zagranicznej
 • mgr Yana Polska - specjalista - koordynator ds. internacjonalizacji kształcenia
 • mgr inż. Elżbieta Cieślak - specjalista ds. administracji (koordynator Uczelniany Program Erasmus+)
 • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - specjalista ds. administracyjnych