Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I INWESTYCJI
tel. +48 77 449 8000, email: prorsii@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

 • prof. dr hab. Krzysztof Malik

Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
tel. +48 77 474 82 94
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
 • mgr inż. Ewa Jakuczek - dyrektor Centrum Współpracy Polska - Chiny
 • mgr Wanda Sąsiadek - Specjalista ds. międzynarodowych (Pełnomocnik ds. organizacji imprez)
 • Marta Pawłowska - starszy specjalista ds. międzynarodowych
 • Yingnan Sun - główny specjalista ds współ. międzynar.
Centrum Obsługi Studenta
email: cos@po.opole.pl WWW: http://www.cos.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr inż. Dorota Załężna - dyrektor Centrum Obsługi Studenta
 • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - z-ca dyrektora Centrum Obsługi Studenta

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr Natalia Adamczyk - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Lech - kierownik Działu Dokumentacji Przebiegu Studiów
 • mgr Barbara Ludwińska - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr inż. Barbara Mikolas - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Ramona Ponitka - starszy specjalista ds. studenckich
 • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz - starszy specjalista ds. studenckich
 • Beata Serek - specjalista ds. studenckich
 • mgr Dorota Wodecka-Zimolong - Samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Anastazja Zeman - specjalista ds. studenckich
 • Elżbieta Ziajka - starszy specjalista ds. studenckich
 • Jerzy Zając - samodzielny referent ds. technicznych

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr Anna Fijołek - starszy specjalista ds. studenckich
 • Joanna Skrętkowska - kierownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów
 • Krystyna Zazulak - starszy specjalista ds. studenckich

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec - starszy specjalista ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • mgr Ewa Sikorska - samodzielny referent ds. studenckich
  ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
 • Martyna Świerc - samodzielny referent ds. studenckich
 • Iwona Morawska - specjalista ds. studenckich
  ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biuro Obsługi Cudzoziemca
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

 • mgr Anna Mikulicz - specjalista ds. studenckich
 • mgr Olha Niedova - samodzielny referent ds. studenckich
 • mgr Yana Polska - starszy specjalista - koordynator ds. internacjonalizacji kształcenia
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 77 449 8000, WWW: http://www.dwm.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Yuliia Ukolova - sam. referent ds. promocji zagr.
 • mgr inż. Elżbieta Cieślak - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
 • mgr Marta Dębowska - specjalista ds. administracji (koordynator Uczelniany Program Erasmus+)
 • mgr Monika Huńka - specjalista ds. administracyjnych