Struktura organizacyjna


WYDZIAŁ INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

  • mgr inż. Gabriela Płowucha

Dziekan
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

  • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak , prof. PO

Prodziekan ds dydaktyki
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

  • dr inż. Włodzimierz Będkowski