Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


PION KANCLERZA
tel. +48 77 449 8000, email: kanclerz@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole


Z-ca Kanclerza (Kwestor)
email: kwestor@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Z-ca Kwestora
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Małgorzata Brożonowicz - zastępca kwestora

Sekcja Budżetu
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr inż. Iwona Midura - starszy specjalista ds. kosztów i analiz
 • mgr Czesława Szpaczyńska - samodzielna księgowa
 • mgr Małgorzata Kucharczyk - starszy specjalista ds. podatku VAT

Sekcja Finansowa
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Jessica Klutzny - księgowa
 • mgr Marianna Konopacka - księgowa
 • mgr inż. Irena Lizoń - kierownik sekcji finansowej
 • mgr Joanna Butyńska-Pastucha - starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • Monika Husakowska - samodzielny kasjer główny - księgowa
 • mgr Katarzyna Mika - samodzielna księgowa

Sekcja Likwidatury
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 7), 45- 758 Opole

 • mgr Dominika Janik - księgowa
 • mgr Katarzyna Święcka - kierownik sekcji
 • Elżbieta Wojciechowska - specjalista ds. rozliczeń finansowych

Sekcja Księgowości
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • Anna Andrzejewska - samodzielna księgowa
 • Marta Dobrowolska - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr Małgorzata Olszańska - samodzielna księgowa
 • Alicja Tomanek - kierownik sekcji księgowości
 • Edyta Wilanowska - specjalista ds. księgowości
 • mgr Anna Bazyli - starszy specjalista ds. księgowości
 • mgr Barbara Nartowska - specjalista ds. księgowości

Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 5), 45- 758 Opole

 • mgr Teresa Kawalec-Gryboś - samodzielny referent ds. inwentaryzacji i likwidacji
 • Anna Piórkowska - Samodzielny referent ds. inwentaryzacji i likwidacji
 • mgr Urszula Wojtas - kierownik sekcji inwentaryzacji
 • Ewa Pakuszyńska-Kulaszewska - samodzielny referent ds. inwentaryzacji
Z-ca Kanclerza ds. logistyki i zakupów
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
 • mgr Renata Piórkowska - z-ca kanclerza ds. logistyki i zakupów

Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Agnieszka Jucha - samodzielny referent ds. zamówień pub.
 • Ewelina Krawiec-Mynarek - Specjalista ds. zamówień publicznych
 • mgr Agnieszka Zyzik - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Ewa Skarżyńska - kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Sekcja Aparatury
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr Radosław Kuciński - kierownik sekcji aparatury
 • dr inż. Artur Olejnik - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 • inż. Anna Trojanowska - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Kancelaria Ogólna - Sekcja
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
 • mgr Katarzyna Brzezińska - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Agnieszka Kluzowska - kierownik sekcji kancelaria ogólna
 • Bożena Połosak - referent administracyjny
 • mgr Karolina Trybuch - samodzielny referent administracyjny
Biuro Organizacyjno-Prawne
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr inż. Rafał Sosnowski - kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego
 • mgr Małgorzata Konopka - specjalista ds. organizacyjno-prawnych
 • mgr Agnieszka Robak - starszy spec. ds. org. -prawnych
Centrum Inwestycji i Remontów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Emilia Struk-Puchalak - główny specjalista - inspektor nadzoru ds. elektrycznych
 • inż. Wojciech Ulasz - główny specjalista ds. kosztorysowania
 • mgr inż. Teresa Wilhelmi - dyrektor Centrum Inwestycji i Remontów
 • mgr inż. Sławomir Papaj - główny specjalista ds. inwestycji
 • inż. Rafał Sordon - specjalista ds. budowlanych i administracyjnych
Dział Gospodarczo-Techniczny
tel. +48 77 449 8000
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr Józef Prochota - kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
 • mgr inż. Gabriela Sznajder-Leśniak - główny specjalista ds. energetyki
 • mgr inż. Klaudia Ulasz - samodzielny referent ds. rozliczeń
 • mgr inż. Ireneusz Potera - kierownik Sekcji Gospodarczo-Technicznej
 • mgr Gizela Czernia - specjalista ds. gospodarczych
 • Józef Gondek - kierowca
 • Zbigniew Szarowski - kierowca
 • mgr Kinga Orawczak - specjalista ds. administracyjnych

Sekcja Gospodarczo-Techniczna
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • Mariola Bochenek - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Piotr Buchwald - konserwator-elektryk
 • Hubert Firlus - tapicer - stolarz
 • Józef Gajda - stolarz-konserwator
 • Piotr Gancarczyk - malarz
 • Jacek Gaładyk - konserwator-monter inst. wod. kan.
 • Stanisław Gieża - konserwator hydraulik
 • Joanna Golec - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Józef Gregorowicz - pracownik gospodarczy
 • Piotr Grot - pracownik gospodarczy
 • Zdzisław Hądzel - pracownik gospodarczy
 • Franciszek Jaglo - pracownik gospodarczy
 • Jolanta Jaroszewicz - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Stanisław Jeziorański - malarz
 • Leon Kania - konserwator-stolarz
 • Krystyna Klepert - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Rudolf Klepert - pracownik gospodarczy
 • Eryka Kochanek - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Jacek Komor - Konserwator tapicer
 • Mariusz Krępa - ślusarz-spawacz
 • Lucyna Kwolek - porządkowa pomieszczeń dydak.
 • Norbert Loch - pracownik gospodarczy
 • Agnieszka Lysek - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Rajnard Madera - konserwator - malarz
 • Anna Marchwińska - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Hubert Meinert - pracownik gospodarczy
 • Benedykta Morciniec - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Krzysztof Motylski - murarz-malarz
 • Marzena Niestroj - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Małgorzata Niestroj - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Iwona Nowicka - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Beata Olszowy - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Krzysztof Pałka - stolarz
 • Zygfryd Powroźnik - referent ds. obsługi instalacji technicznych
 • Teresa Prudlik - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Benedykt Drąg - pracownik gospodarczy
 • Roman Dytkowski - pracownik gospodarczy
 • Krzysztof Gajda - tapicer
 • Edward Galek - pracownik gospodarczy
 • Dorota Giżycka - porządkowa
 • Mirosława Grochalska - porządkowa
 • Marek Henek - konserwator malarz-murarz
 • Robert Konopacki - konserwator - stolarz
 • Irena Mazurek - porządkowa
 • Marcin Piechota - elektryk konserwator
 • Korneli Sośnik - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Krzysztof Wójcik - obsługa - hydraulik - konserwator
 • Andrzej Straub - konserwator sprzętu p. poż. - spawacz
 • Aneta Świerkocka - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Ryszard Wieczorek - konserwator-elektryk
 • Maria Winchula - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Fryderyk Woźniak - hydraulik-konserwator
 • Kornelia Wróbel - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 • Jerzy Żwirek - pracownik gospodarczy

Magazyn Ogólny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr Romana Wilczek - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Andrzej Szajca - główny specjalista ds. obsługi magazynu
Osiedle Akademickie
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole
 • mgr Danuta Gryf - kierownik osiedla akademickiego
 • mgr Barbara Walkowiak - zastępca kierownika osiedla akademickiego

Dom Studenta „Zaścianek” (DS I)
tel. +48 77 449 8000
ul. Mikołajczyka 6, 45-271 Opole

 • mgr Barbara Walkowiak - kierownik DS Zaścianek
 • Sabina Ponitka - starsza pokojowa
 • Grażyna Rosińska - starsza pokojowa
 • Anna Setla - starsza pokojowa
 • Magdalena Wencel - starsza pokojowa

Dom Studenta „Zygzak (DS II)
tel. +48 77 449 8000
ul. Mikołajczyka 10, 45-271 Opole

 • mgr Aleksandra Pustuła-Obłoza - kierownik DS Zygzak
 • mgr Alicja Miadziołko - starszy referent ds. rozliczeń finansowych
 • Grażyna Biedroń - starsza pokojowa
 • Beata Nowak - starsza pokojowa
 • Barbara Zięba - starsza pokojowa

Dom Studenta „Pryzma” (DS III)
tel. +48 77 449 8000
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole

 • mgr Anna Bodzioch - kierownik DS Pryzma
 • Beata Urbanek - magazynier magazynu pościelowego
 • Klaudia Grega - starsza pokojowa
 • Leokadia Walczak - starsza pokojowa
 • Regina Wróblewska - starsza pokojowa

Dom Studenta „Sokrates” (DS IV)
tel. +48 77 457 65 40
ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

 • Jerzy Gęsikowski - kierownik Domu Studenta i Hotelu Sokrates
 • Grażyna Grot - starsza pokojowa
 • Kazimiera Liśkiewicz - starsza pokojowa
 • Sylwia Pludra - starsza pokojowa
 • Jarosław Węgliński - pracownik gospodarczy

Stołówka
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Dom Asystenta
tel. +48 77 449 8000
ul. L. Waryńskiego 9, 45-047 Opole

 • mgr Barbara Walkowiak - zastępca kierownika osiedla akademickiego
Sekcja ds. BHP i P.POŻ.
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), Opole 45 – 758
 • mł.bryg.mgr inż Arkadiusz Hoczek - inspektor ppoż.
 • mgr Marcin Pustuła - specjalista ds bhp
Archiwum
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole