Struktura organizacyjna


PION PROREKTORA DS. NAUKI
tel. +48 77 449 8000, email: prornauk@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

 • prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn


Dział Współpracy i Rozwoju
tel. +48 77 449 8168, email: dwir@po.opole.pl , WWW: http://www.dwir.po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

 • mgr inż. Anna Czabak - dyrektor działu współpracy i rozwoju
 • mgr Katarzyna Czarnogrecka-Wiśniewska - samodzielny ref. ds. administracyjnchdział współpracy i rozwoju

Biuro Zarządzania Projektami
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole

 • mgr Anna Szajer-Janiszewska - kierownik
 • mgr Ewa Gala - st. specjalista ds. wdrażania funduszy UE
 • mgr Anna Kluger - starszy specjalista ds. programów ue
 • mgr Agnieszka Nawrocka - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • dr inż. Artur Olejnik - st. specjalista ds. wdrażania funduszy UE
 • mgr Anna Stefanowska-Strzodka - starszy specjalista ds programów ue
 • mgr Małgorzata Wach - specjalista ds programów ue

Biuro Współpracy i Transferu Technologii
tel. +48 77 449 81 66, +48 449 81 67, WWW: http://www.bwitt.po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7, p. 8), 45-271 Opole

 • mgr Grzegorz Stankiewicz - spec. ds. realizacji programów stażowych
 • mgr Piotr Sterniuk - samodzielny referent ds. własności intel
 • mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec - samodzielny referent ds. organizacyjnych

Akademickie Biuro Karier
tel. +48 77 449 81 70, email: abk@po.opole.pl, WWW: http://www.abk.po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7, p. 13), 45-271 Opole

 • mgr Aleksandra Jasińska
 • mgr Tomasz Ciecierski - st. specjalista-koordynator abk
 • mgr Maciej Gruszecki - sam. ref. admin. -koordynator abk

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
email: aip@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole