Aktualności


Istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla młodzieży
(maturzystów) pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy chcą podjąć studia dzienne
magisterskie. Stypendium wynosi 5.000 rocznie.
Szczegóły Programu Stypendiów pomostowych realizowanego przez Agencje
Nieruchomości Rolnych dostępne są w załaczniku.


Pliki do pobrania:
POWRÓT