Aktualności


Szanowni Kandydaci,

Informujemy, że rekrutacja elektroniczna na studia  stacjonarne II stopnia (rekrutacja lutowa) w Politechnice Opolskiej rozpoczęła się 15 stycznia 2017 roku zgodnie z terminarzem rekrutacji. 

Pełna rejestracja elektroniczna obejmuje: założenie konta w systemie IRK, wybranie kierunku studiów, podanie danych osobowych, wygenerowanie indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłatę, zaksięgowanie wpłaty, podanie ocen. Wykaz kierunków studiów objetych rekrutacją znajdziecie tutaj.

Informacje na temat kierunków studiów, warunków i trybu rekrutacji, limitów udziela Dział Kształcenia pod nr tel. 77 449 8528,


Wykaz kierunków objętych rekrutacją 2016/17

  1. budownictwo
  2. automatyka i robotyka
  3. elektrotechnika
  4. informatyka
  5. technologie energetyki odnawialnej
  6. logistyka
  7. zarządzanie i inżynieria produkcji
  8. inżynieria środowiska
  9. mechanika i budowa maszyn
  10. mechatronika
POWRÓT