Politechnika Opolska - strona główna

Kierunki studiów


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 Administracja
Studia w języku: polskim Wydział Ekonomii i Zarządzania
Architektura
Studia w języku: polskim Wydział Budownictwa i Architektury
Automatyka i robotyka
Studia w języku: polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Budownictwo
Studia w języku: polskim Wydział Budownictwa i Architektury
Ekonomia
Studia w języku: polskim Wydział Ekonomii i Zarządzania
Elektronika przemysłowa
Studia w języku: polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Elektrotechnika
Studia w języku: polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Energetyka i inżynieria środowiska NOWOŚĆ
Studia w języku: polskim Wydział Mechaniczny
Fizjoterapia
Studia w języku: polskim Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Informatyka
Studia w języku: polskim, angielskim (studia I-go stopnia) Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Inżynieria bezpieczeństwa
Studia w języku: polskim Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Inżynieria biomedyczna
Studia w języku: polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Inżynieria środowiska
Studia w języku: polskim, angielskim (studia II-go stopnia) Wydział Mechaniczny
Logistyka
Studia w języku: polskim, angielskim (studia II-go stopnia) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Lotnictwo i kosmonautyka NOWOŚĆ
Studia w języku: polskim Wydział Mechaniczny
Mechanika i budowa maszyn
Studia w języku: polskim, angielskim (studia I-go i II-go stopnia) Wydział Mechaniczny
Mechatronika
Studia w języku: polskim Wydział Mechaniczny
Przemysłowe technologie informatyczne
Studia w języku: polskim Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
Systemy biotechniczne
Studia w języku: polskim Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Studia w języku: polskim, angielskim (studia I-go stopnia) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Technologie energetyki odnawialnej
Studia w języku: polskim Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Turystyka i rekreacja
Studia w języku: polskim Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Wychowanie fizyczne
Studia w języku: polskim Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Wzornictwo przemysłowe NOWOŚĆ
Studia w języku: polskim Wydział Mechaniczny
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia w języku: polskim, angielskim (studia I-go stopnia) Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Zarządzanie
Studia w języku: polskim, angielskim (studia II-go stopnia) Wydział Ekonomii i Zarządzania