Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


Prof. Stefania Grzeszczyk, dziekan Wydziału Budownictwa została uhonorowana medalem za wieloletnią i owocną współpracę z Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu Żylińskiego. Współpraca ta została rozpoczęta przed laty przez prof. Jana Kubika.


Prof. Grzeszczyk jest członkiem komitetu redakcyjnego naukowo-technicznego czasopisma „Communications - Scientific Letters of the University of Żilina”. Pracownicy wydziałów budownictwa w Opolu i Żylinie często odwiedzali i odwiedzają partnerski wydział w ramach programu CEEPUS, a obecnie programu Erasmus. Poza tym, biorą udział w seminariach i konferencjach naukowych, podczas których prezentują swoje osiągnięcia naukowe, a także wchodzą w skład komitetów naukowych.

Wydział Budownictwa Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie na Słowacji obchodził swoje 60-lecie.


Pliki do pobrania: