Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


Zakończyło się szkolenie, jakie dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki przeprowadzili inspektorzy opolskiego oddziału PIP.  43 osoby uzyskały dzięki niemu zaświadczenie potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.


21-godzinne szkolenie objęło 6 tematów:

1. Analiza i ocena czynników szkodliwych 

2. Analiza wypadkowości

3. Prewencja wypadków

4. Techniczne bezpieczeństwo pracy

5. Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń

6. Metodyka szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie było kolejnym efektem porozumienia z PIP, po skierowanym do wszystkich studentów i pracowników uczelni seminarium „Poznaj swoje prawa w pracy”.