Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


Wymiana studentów, naukowców i doświadczeń, wspólne starania o udział w nowych programach unijnych, a w dalszej perspektywie również w programie rządu Brazylii ,,Nauka bez Granic" - to korzyści, jakich możemy oczekiwać po podpisanej dziś umowie o współpracy, która zwieńczyła obrady międzynarodowego forum rektorów.


Pod stosownym dokumentem, w imieniu zrzeszonych uczelni złożyli podpisy profesorowie Tadeusz Więckowski, przewodniczący KRPUT oraz Joaquim Mourato, przewodniczący CCISP. Obaj sygnatariusze nie kryli radości i dumy ze sformalizowania kontaktów między reprezentowanymi przez siebie środowiskami akademickimi i otworzenia przed nimi nowych dróg rozwoju. Jak czytamy w tej niewątpliwie historycznej umowie, deklaracja została złożona ,,z uwagi na zbieżność interesów polskich i portugalskich uczelni technicznych w zakresie współpracy i dążenia do wspierania i rozwoju mobilności wykładowców i studentów uczelni tworzących KRPUT i CCISP, jak również chcąc przyczynić się do rozwoju, pogłębienia współpracy naukowej i technicznej w dziedzinach uznanych za istotne dla wymienionych wyżej".

Dokument będzie obowiązywał przez dwa lata, i po tym okresie zostanie wznowiony. Rektorzy postanowili także powołać odpowiednią komisję, która miałaby weryfikować potrzeby każdej ze stron oraz dbać o jak najpełniejszą realizację postanowień zawartych w umowie. A po tej - jak powiedział prof. T. Więckowski - dużo sobie obiecujemy.

L.S-G


Więcej informacji...