Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


Politechnika Opolska podpisała dziś umowę o współpracy z Izbą Celną w Opolu. W imieniu uczelni dokument podpisał JM Rektor prof. Marek Tukiendorf. Izbę celną reprezentował dyrektor Rafał Kokot.


Współpraca będzie dotyczyć praktyk i staży dla studentów, jak również współudziału w projektach o charakterze naukowym i wdrożeniowym. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi zaawansowane prace nad uruchomieniem informatycznych studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom Izby Celnej.


Mamy wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu studiów podyplomowych - wskazuje prof. Ryszard Rojek, dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki. Ta oferta jest dla nas bardzo ciekawa, zajęcia poprowadzą pracownicy mojego Instytutu, ale trwają również rozmowy, dotyczące zaangażowania w tym projekcie specjalistów z innych jednostek.

To kolejny przykład na to, że uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Poprowadzimy zajęcia dedykowane, skoordynowane bezpośrednio z potrzebami odbiorców, uwzględniające bardzo szybki rozwój nowoczesnych technologii - potwierdza Anna Czabak, dyrektor DNiTT, koordynatorka współpracy uczelni z Izbą Celną w Opolu.

Cieszę się z podpisania tego porozumienia - mówi Janusz Szczepański, naczelnik wydziału zajmująego się e-kontrolą w Służbie Celnej - być może uda nam się zrealizować inne, wspólne projekty. To dopiero pierwszy krok w tym kierunku - dodaje.

Połączenie potencjału uczelni z doświadczeniem Służby Celnej pozwoli na umiejętne wykorzystanie wiedzy przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w erze cyfrowego stylu życia - podsumowuje Rafał Kokot, dyrektor Izby Celnej w Opolu.

Teresa Zielińska
Biuro Prasowe Politechniki Opolskiej