Politechnika Opolska - strona główna

Aktualności


Medal imienia Gregora Johanna Mendla został Profesorowi przyznany przez Mendelova zemêdêlská a lesnická univerzita v Brnê (Rolniczy i Leśny Uniwersytet Mendla w Brnie). Uczelnia ta jest jedną z najstarszych, a jednocześnie najlepszych Morawach i drugą po praskiej czeską szkołą wyższą. Założona w roku 1919 pod nazwą Vysoká škola zemêdêlská v Brnê (Wyższa Szkoła Rolnicza w Brnie) obchodziła w tym roku 90 lecie istnienia i właśnie podczas uroczystości uświetniających tę rocznicę wręczony został Profesorowi medal za jego osiągnięcia.


Medalem Mendla nagradzani są wybitni naukowcy, którzy swoją skrupulatną pracą w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju nauki oraz swym życiem i postawą naukowcy demonstrują, iż pomiędzy prawdziwą nauką oraz prawdziwą religią nie istnieje zasadniczy konflikt.

[źródło: http://www.villanova.edu/...]

 

Profesor Tukiendorf został odznaczony przede wszystkim za pogłębianie współpracy, polegającej na wspólnych badaniach oraz wymianie doktorantów w zakresie rolnictwa między tymi regionami.