Politechnika Opolska - strona główna

Kontakt
Baza pracowników Politechniki Opolskiej (wynik szukania dla: )


dr Maja Zagórna-Goplańska

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Turystyki i Rekreacji » Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko:
asystent
Tel.:
+48 774498293
Pokój:
P9- 228
e-mail:
m.zagorna-goplanska@po.opole.pl
Informacje:
Prowadzone przedmioty w semestrze letnim:
Ekonomia wykład i ćwiczenia I stopień
Zarządzanie turystyką na obszarze recepcji turystycznej - wykład i ćwiczenia II stopień
Zarządzanie strategiczne w przeds.turyst i rekreacyjnym/ wykład/ - II stopień
Economics for Erasmus students


Prowadzone przedmioty w semestrze zimowym
I stopień:

Podstawy marketingu (wykład)

II stopień - przedmioty kierunkowe ZTIR
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych (wykład)
Finanse i rachunkowość zarządcza (wykład)
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym (wykład)

Konsultacje:
Semestr letni 2015/16
Poniedziałek 15.15-16.00 w sali 228
Wtorek 10.05-10.50 w sali 228