Kontakt
Baza pracowników Politechniki Opolskiej (wynik szukania dla: wanat)


inż. Feliks Wanat

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Prodziekan ds. współpracy i rozwoju » Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko:
główny spec. ds administr. obiektami spor.
Funkcja:
administrator obiektów dydaktycznych
Tel.:
+48 77 4498322
Pokój:
pok.33 hala sportowa
e-mail:
f.wanat@po.opole.pl