Politechnika Opolska - strona główna

Kontakt
Baza pracowników Politechniki Opolskiej (wynik szukania dla: )


dr inż. Łukasz Biłos

Biuro Prorektorów
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko:
samodzielny referent administracyjny
Tel.:
+48 77 4498222
Fax:
774499930
Pokój:
118 budynek nr 7 przy ul. Prószkowskiej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko:
adiunkt
Tel.:
774498363
Pokój:
E-324
e-mail:
l.bilos@po.opole.pl

dr Agnieszka Gawlik(Łoś)

Agnieszka Gawlik(Łoś)
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Turystyki i Rekreacji » Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko:
adiunkt
Tel.:
+48 77 4498299
Pokój:
P9-302
e-mail:
a.gawlik@po.opole.pl
Informacje:
Proponowany zakres tematyczny prac magisterskich:
1. Zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym
2. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
3. Marketing i jego instrumenty w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym
4. Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
5. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
6. Ekonomiczne aspekty przedsięwzięć gospodarczych w turystyce i rekreacji
7. Ekonomiczna ocena wpływu turystyki na otoczenie ekonomiczne, przyrodnicze, społeczne
8. Niedoskonałości rynkowe w turystyce
9. Turystyka zdrowotna – turystyka uzdrowiskowa, turystyka medyczna


Prowadzone przedmioty:

I stopień:
Zarządzanie - wykład, ćwiczenia
Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości - ćwiczenia

II stopień - przedmioty kierunkowe:
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym - ćwiczenia
Statystyka - ćwiczenia

II stopień - przedmioty specjalnościowe (ZTiR):
Inwestycje w turystyce - wykład, ćwiczenia
Finanse i rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym - ćwiczenia
Konsultacje:
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
poniedziałek: 8:30-10:00 (tygodnie 8-15)
wtorek: 12:00-13:30 (tygodnie parzyste)

Prowadzone przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:
- Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
- Zarządzanie
- Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym (specjalność ZTiR)
- Ekonomia i marketing w służbie zdrowia (na kierunku Fizjoterapia)
- Podstawy przedsiębiorczości (na kierunku Wychowanie fizyczne)
Plan zajęć:
szczegóły planu zajęć...

Sabina Klosa

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Stanowisko:
asystent
e-mail:
s.klosa@po.opole.pl

dr inż. Iwona Kłosok-Bazan

Wydział Mechaniczny » Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko:
adiunkt
Tel.:
77/449 8882
Pokój:
A 214
e-mail:
i.klosok-bazan@po.opole.pl

Piotr Loschner

Wydział Mechaniczny » Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko:
specjalista inżynieryjno-techniczny
Pokój:
C-100
e-mail:
p.loschner@po.opole.pl

Bożena Połosak

Bożena Połosak
Kancelaria Ogólna - Sekcja
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
Stanowisko:
referent administracyjny
Tel.:
+48 77 449 8165
Pokój:
10
e-mail:
b.polosak@po.opole.pl