Politechnika Opolska - strona główna

Kontakt
Baza pracowników Politechniki Opolskiej (wynik szukania dla: )


prof. dr Olha Zhdanova

Olha Zhdanova
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Instytut Turystyki i Rekreacji » Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko:
profesor zwyczajny
Tel.:
77 449 8330
Pokój:
304, budynek nr 9
e-mail:
o.zhdanova@po.opole.pl
Informacje:
seminarium magisterskie dla studentów 2 roku studiów niestacjonarnych
Konsultacje:
konsultacje w semestrze zimowym 2013/2014
w terminach posiedzeń Rady Wydziału WFiF
(informacja w sekretariacie Instytutu Turystyki i Rekreacji)
Plan zajęć:
szczegóły planu zajęć...