Politechnika Opolska - strona główna

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki


Pogrzeb: dr Marian Maduch


Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni. Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Więcej informacji...

Program konferencji

Poniedziałek, 19 czerwca
 • 10.00–10.20 Oficjalne otwarcie konferencji - Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • 10.20–11.00 Wystąpienie programowe - Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 11.00–11.30 A simple and minimal Autonomy model for European Universities - Prof. Rolf Tarrach, President of the European University Association, University of Luxembourg
 • 12.00–13.30 PANEL I - Różne uczelnie, różne modele zarządzania
 • 16.50–17.20 The role of the state in higher education in the Czech Republic - Prof. Tomáš Zima, Rektor Uniwersytetu Karola w Pradze
 • 17.20–18.40 PANEL II - Udział studentów, doktorantów, związków zawodowych i pracodawców w procesie zarządzania uczelnią
 • 18.40–19.00 Podsumowanie sesji równoległych przez prowadzących
Wtorek, 20 czerwca
 • 9.00–9.30 Wystąpienie otwierające: Etos a samoregulacja środowiska akademickiego - Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 09.30–10.50 PANEL III - Relacje wewnętrzne uczelni – odpowiedzialność i kompetencje poszczególnych organów
 • 11.20–12.40 PANEL IV - Polityka kadrowa i finansowa w uczelni
 • 12.40–14.00 PANEL V - Rola MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
 • 14.00–14.20 Podsumowanie konferencji - Prof. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki